Eesti Klubi  kuulutab välja noorte esseevõistluse “ Kuidas olla eestlane 21. sajandil”.

Võistlusega tahame innustada laste ja noorte soovi elada omal kodumaal ausa, edasipüüdliku ning ühiskondlikult aktiivse inimese ja kodanikuna. Me soovime innustada kõiki asjalikke ja teotahtelisi noori hindama oma kodumaad, emakeelt ja muid rahvuslikke väärtusi, väärtustama haridust ja kultuuri, olema ausad, perekesksed ning missioonitundelised kodanikud.

Võistluse põhieesmärgid on

1. Tuua välja ja arendada noore põlvkonna mõttemaailma, loovust ja väljendusoskust.

2. Uuringud näitavad, et paljud noored ei pea oluliseks selliseid väärtusi, nagu isamaa-armastus, eestlus, rahvuskultuur. Tundub, et noored on võõrandunud rahvuslikest väärtustest. Kuid ehk väljenduvad noorte jaoks rahvuslikud väärtused hoopis teisel viisil? Siit küsimused, millele ootame esseedes vastust:

 • Mida tähendab sulle eestlus?
 • Mida tähendab olla eestlane?
 • Mis seob sind oma kodumaa ja rahvaga?
 • Mida tuleks ühiskonnas muuta, et isamaalised ja rahvuslikud väärtused saaks noortele lähedasemaks?
 • Kellena tunnevad end segaperedest noored? Mis mõjutab nende arvamusi ja hinnanguid?
 • Mis tekitab rahvuslikku uhkustunnet ja mis seda devalveerib?
 • Kas ja kuidas tunnetad oma sidet esivanematega, kes on elanud siin tuhandeid aastaid, kes on pärandanud sulle keele, mida sa räägid, kultuuri, mis meid ühendab?
 • Mida tähendab sinu jaoks eesti pärimuskultuur (rahvamuusika, rahvalaulud, -tantsud, kalendrikombed, kohapärimus, perepärimus jne)? Kas pead oluliseks selle  jätkuvust tänapäeval ning mida teha, et see ei kaoks?
 • Kuidas teha nii, et me võtaksime üle kõik selle väärtusliku, mida pakub maailm, kuid ei kaotaks oma eripära? Jääksime eestlasteks ega sulaks kokku ühtseks halliks maailmakodanike massiks?
 • Kuidas teha nii, et kõik need, kes tulevad meile külla, leiaksid siin midagi niisugust, mida ei ole mitte kusagil mujal maailmas?

Neile küsimustele otsime vastuseid käesolevast esseevõistlusest. Ootame teilt värskeid mõtteid, et saaks tõeks laulusalm „Eestlane olla on uhke ja hää…”

Võistlus toimub kolmes vanusegrupis

 1. põhikooli ja 2. gümnaasiumi õpilastele ning 3. kõrgkooliealistele kuni 25-aastastele noortele. Igas vanusegrupis antakse välja üks peaauhind, kaks teist ja kolm kolmandat auhinda suurusega:

nooremas rühmas 4000, 2000, 1000

keskmises 6000, 4000, 2000

vanemas 8000, 6000, 3000.

Lisaks ergutuspreemiaid a 500 kr.

Žüriil on õigus vajaduse korral preemiaid ümber jagada, lisaks antakse välja eriauhindu ja  premeeritakse paremate tööde autoreid väärtkirjandusega.

Esseed tuleb saata paberkandjal hiljemalt 1. maiks 2006 aadressil Kalevipoja 17-81 Tallinn 13625 Eesti Klubi. Töö tuleb esitada märgusõna all koos ümbrikuga, millel sama märgusõna ja sees autori nimi, sünniaasta, kooliaste, posti/e-posti aadress, soovi korral ka õpetaja nimi. Soovitav on lisada elektrooniline variant aadressil: essee@eestiklubi.ee.

Soovitav  pikkus on nooremas rühmas 3 – 4 lk, keskmises 6 – 7 lk, vanemas 10 lk, arvutikirja suurus 12 ja reavahe 1,5. Põhikooli ealised võivad esitada käsitsi kirjutatud töö, kui puudub võimalus arvuti kasutamiseks.

Võistlustööd peavad olema esitatud eesti keeles.

Võitjad kuulutatakse välja lastekaitsepäeval 1. juunil.