Eesti Klubi

Eestluse kestmiseks ja edendamiseks

Kategooria: Tegevus

Ametikirjavahetuse meelespea

Jaak Uibu D.Sc., Ph.D. jaak.uibu@mail.ee Riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant

Ametikirja mõistet Eesti seadusandlus ei kasuta ega sätesta. Ometi ametikirja kui kommunikatsioonivahendi ja riigijuhtimise hoova osatähtsus pole digiajastul sugugi vähenenud.

Ametikiri peegeldab poliitikute ja ametnike oskust (või saamatust) riigijuhtimise ükskõik millises valdkonnas. Nõuete paljususes (eeskirju vähemalt üle kümne) on oht unustada primaarne.

Jätka lugemist

Eesti Klubi esseekonkursi tulemused

Noorte esseekonkurss “Kuidas olla eestlane 21. sajandil” andis üle ootuste hea tulemuse. Konkursile laekus 183 tööd.

Kuna heatasemelisi töid oli palju, otsustas žürii koosseisus Lehte Hainsalu, Ingrid Rüütel, Hando Runnel, Avo-Rein Tereping, Leelo Tungal, Reet Vääri kasutada konkursi juhendis antud võimalust  auhinnafond ümber jagada ning anda välja rohkem auhindu, vähendades preemiasummasid. Kui konkursside puhul jäetakse tihti I auhind välja andmata vastava tasemega tööde puudumise tõttu, siis seekord leiti igas vanuserühmas ka mitu esikohta väärivat tööd.

Jätka lugemist

Esseevõistlus “Kuidas olla eestlane 21. sajandil”

Eesti Klubi  kuulutab välja noorte esseevõistluse “ Kuidas olla eestlane 21. sajandil”.

Võistlusega tahame innustada laste ja noorte soovi elada omal kodumaal ausa, edasipüüdliku ning ühiskondlikult aktiivse inimese ja kodanikuna. Me soovime innustada kõiki asjalikke ja teotahtelisi noori hindama oma kodumaad, emakeelt ja muid rahvuslikke väärtusi, väärtustama haridust ja kultuuri, olema ausad, perekesksed ning missioonitundelised kodanikud.

Jätka lugemist

Eesti Klubi