Oma juhatuse eilsel koosolekul avaldas Eesti Klubi toetust Toompea Haridusseminari algatusele avada läheneva Tartu rahu allakirjutamise 100-nda aastapäeva eel Tartus Jaan Poska Gümnaasiumi ruumides Tartu Kultuuridiplomaatia Keskus.

Nimetatud keskusest saaks nii museaalne kui kultuuriloome objekt Tartu rahu pärandi põlistamiseks põlvkondade, riikide ja rahvaste vahel. Tartu rahu näite varal eksponeeritav edukas kultuuridiplomaatia on seni maailmas vähe järgimist leidnud ja väärib seetõttu avamist laiemale avalikkusele.

Eesti Klubi pöördub palvega Eesti Vabariigi Riigikogu, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Linnavalitsuse, Tartu Kunstimuuseumi ja Jaan Poska Gümnaasiumi poole teha kõik neist oleneva Eesti riigi sünnile aluse pannud sündmuse jäädvustamiseks tulevastele põlvedele.

Mati Väärtnõu,

Eesti Klubi president