Kolmas kiri
Jaak Uibu, Toompea Haridusseminar

Lugesin Oxfordi teadlaste uuringute viimastest tulemustest, et aju prefrontaalses osas, näo poolt vaadates kulmude taga, asuvad väikesed ümmargused moodustised, milliste funktsioon seostub südametunnistusega – võimega vahet teha hea ja halva vahel. Ilmselt on sel avastusel suur tulevik – osutub võimalikuks ammu enne valimisi kindlaks teha südametunnistuse olemasolu ja seega ennetada vääritute sattumine esinduskogusse. Seni, kuni avanevad sellised perspektiivid peame läbi ajama südametunnistuse uurimisel käepäraste vahenditega – märgukirjade saatmisega.

Olemegi seda Toompea Haridusseminaris teinud – 7.detsembril 2014 saatsime kõikidele Riigikogu liikmetele Stockholmis peetud ettekande rahvastikukriisi kujunemisest Eestis ja palusime igalt ühelt seisukohavõtte ettekande kohta. Aastavahetuseks laekunud vastustest tegime ülevaate, mille edastasime Teile 1. jaanuaril 2015 – „Dialoogid Riigikogu liikmetega rahvastikukriisist“. See kiri oli meeldetuletuseks vastuskirjade ootusele.

Teisel jaanuaril tuli soovitud kiri Kalev Kallemetsalt: Vastan teile, et olin Reformierakonnas üks aktiivsemaid nõudjaid kuu tagasi, et meie sotsiaalprogrammis oleks esikohal sündivus ning nüüd on meie üks peamisi valimislubadusi 300 eur lapsetoetust alates 3ndale ja enamale lapsele. See maksab riigieelarvele hinnanguliselt 70 mln eur aastas, kuid on vajalik isegi kui raha otse last ei osta. Pooldan ka elatisraha mittemaksvate meeste kindlamat karistamist nii juhilubade äravõtmise kui muude riigi poolt antavate õiguste piiramisega.

Aitäh, Kalev Kallemets! Oleks vaid Teiesuguseid õigeid ja julgeid inimesi Teie erakonnas rohkem! Vastasid korrektselt Kalev Kotkas ja Kalvi Kõva. Samas ei mõista, mida ootab endine tubli Saare vallavanem Jüri Morozov, kellega ometi on mul kui endisel Saare jaoskonnaarstil hingesugulus.

Peale pöördumise „Dialoogid Riigikogu liikmetega rahvastikukriisist, teine kiri“, 15. jaanuarist 2015 saatmist vastas asespiiker Jüri Ratas: Eesti rahvaarvu drastiline vähenemine on loomulikult riiklik probleem ning nõustun ka ettepanekuga rahvastikuministri portfelli taastamise osas. Tõsiselt kaaluda tuleks ühtlasi Riigikogusse rahvastikukomisjoni lisamist või vähemalt sellesisulise töörühma moodustamist järgmises parlamendi koosseisus. Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse kohustus on rahvastikukriisi äärmiselt tõsiselt suhtuda. Mis puudutab olulise tähtsusega riiklike küsimuste arutelusid, siis kahjuks piirduvad need täna ainult kõnede pidamisega ning siduvaid otsuseid vastu ei võeta. See on samuti kohaks, mis võiks olla teisiti.

Niisiis on Riigikogu kõikidele liikmetele poolteist kuud tagasi saadetud ettekanne „Rahvastikukriisi kujunemine Eestis, selle tunnustamine ja meetmed kriisist ülesaamiseks“ palvega seisukoha võtmiseks. Meeldetuletused läksid välja 1. jaanuaril ja 15. jaanuaril ja nüüd on kolmas. Vastatud on meile pooleteise kuu vältel kaheteistkümne Riigikogu liikme poolt, sellestki osa pole väga arvestatav. Vaevalt on lootust, et Riigikogu absoluutne enamus enam märkimisväärselt reageerib. Tähelepanu on valimistele ja tagasivalimisele, rahvastiku jaoks pole ei tahtmist ega aega. Asjaolusid arvestades vähendame küsimuse mahtu ja konkretiseerime seda, paludes Teil, hr Rait Maruste, anda ühe lausega selge seisukoht, kas Eesti on rahvastikukriisis – Eesti rahvastik on jõudnud pöördepunkti, kus erakordne olukord nõuab erakordseid meetmeid ja lihtsalt edasi-edasi ei tööta rahva püsimajäämisel. Palume vastamispalve edastada ka teistele RK põhiseaduskomisjoni liikmetele, kes pole veel jõudnud head tava järgida ja küsijale vastata. Minu tänu vastamise eest edastada Kalev Kotkasele

Teie vastust ootama jäädes,
Jaak Uibu
jaak.uibu@mail.ee
Toompea Haridusseminar

22. jaanuaril 2015