Armas rahvas,

Johan Laidonärile on omistatud lause, mida ta olevat lausunud vene vägede sissemarsi ajal 1939:

„See, mis 20 aastaga suutsime ära teha, hoiab meid veel 100 aastat elus“.

Kas me täna saaksime midagi sellist väita? Arvan, et mitte.

Siiani oleme meie riikluse hävitajana pidanud süüdlaseks MRP lepingut Saksamaa ja Venemaa vahel, mis sõlmiti 23. Augustil 1939. Soome marssal Mannerheimi arhiivimaterjalide põhjal on nüüdseks selgunud, et 1939. aastal sõlmiti peale Molotov-Ribbentropi pakti veel üks salapakt, aga seekord Nõukogude Liidu, Inglismaa ja Prantsusmaa vahel (Erkki Hautamäki „Suomi myrskyn silmässä“). Selle olemasolust polnud avalikkus palju aastaid teadlik. Need kolm suurriiki sõlmisid poolteist kuud peale MRP-d, 15.oktoobril 1939, salajase koostööpakti, mille eesmärgiks oli Saksamaa vallutamine. Nimetatud koostööpaktiga andsid Inglismaa ja Prantsusmaa Nõukogude Liidule õiguse okupeerida Soome ja Baltimaad ning samuti Põhja-Rootsi ja Põhja-Norra.

Võib väita, et ohtu ei pea kaardistama mitte ilmakaarte järgi. Meil tuleb kogu jõud suunata Eesti rahva elujõu suurendamisele. Selleks, et püsima jääda, peame lähtuma tegelikest eeldusest, mis suurendavad või vähendavad Eesti rahva arvukust. Täna valitud suund on Eesti rahvast püsivalt kahandanud ning olenemata ilusatest kõnedest, selliselt jätkates on Eesti rahva hääbumine garanteeritud. Seetõttu on vaja teha kardinaalne pööre, et meil rahva ja riigina oleks üldse mingi võimalus kesta ka 100 aasta pärast. Me ei saa otsuste langetamisel lähtuda sellest, mida üks või teine suurriik meile soovitab või lubab. Me ei saa lähtuda sellest, et üks seltskond Euroopas on loomas nn Uut Euroopa Korda ning karta, et kui me nendega kaasa ei lähe, siis satume isolatsiooni.

Aga just selline vabandus on nendel Riigikogu saadikutel, kes on valmis tingimusteta heaks kiitma ESM nimelist institutsiooni. See on uus oht Eesti omariiklusele ja kogu Euroopa Liidu esialgsele ideele. Ka Riigikohus on tunnistanud, et ESM ei ole seotud EL aluslepingutega ega EL õigusega. ESM ei ole üldse Euroopa Liiduga seotud institutsioon. Ometi räägivad pooled meie rahvaesindajad Toompeal ESM-st kui ainuvõimalikust teest Eesti jaoks.

Küsime siis millises seltskonnas me jääksime isolatsiooni kui ESMi ei ratifitseeriks? Millises võtmes ei ole olulised Eesti jaoks ESM lepingu tingimused, sealhulgas väljaastumise võimatus?! Vastus on: Euroopa Ühendriigid! Kui Eesti liigub Euroopa Ühendriikide osariigistaatuse kursil, just siis on need tingimused täidetud.

Me oleme kuulnud siin inimesi kõnelemas aadetest, aga kui vaatame neid kõnemehi, siis mitte kõik pole aatemehed. Mõnede jaoks on juba aastaid olnud aated müügiks. Aated vahetatakse peenraha vastu! Vabadus vahetatakse kasu vastu! Need inimesed räägivad täna aadetest, aga homme müüvad need maha mingi müstilise Euroopa solidaarsuse nimel. Nende vastuväited on kantud emotsioonist, mitte tervest mõistusest. Me kuuleme vastuseks ESM osas, et kas te siis igatsete tagasi Nõukogude aega. Veelkord: siin ei ole koht emotsioonideks ja tuleb aru saada sellest, et oht Eesti omariiklusele ei tule mitte ilmakaarte järgi, vaid see sõltub meie oskusest kõiki asjaolusid analüüsida enne kui võtame enesele pöördumatud kohustused.

Kahjuks ka needsamad saadikud, kes täna on rääkimas omariiklusest ja aadetest, lähevad 30ndal augustil Riigikokku selleks, et sooritada kuritegu Eesti omariikluse vastu. Nad on vajutamas rohelist nuppu selleks, et seadustada ESM; selleks, et asetada veel üks nurgakivi Euroopa Ühendriikidele.

Kui see Euroopa Ühendriikide idee on nii võimas, et peaks olema üle meie omariikluse ideest, siis olgem ausad rahva vastu ja rääkigem rahvaga. Siinkohal Eesti Klubi presidendina teen ettepaneku kutsuda kokku vastav konverents teemal: „Euroopa Ühendriigid ja Eesti: plussid, miinused, hetkeseis“. Ja otsustame peale seda konverentsi, mis suunas me Eestiga liigume.

Praegusel kujul, kallid Riigikogu liikmed, ESM poolt hääletades, olete sooritamas omariikluse vastast riigipööret. Ükski saadik ei ole saanud selleks rahvalt mandaati. Ei ole kuulnud kedagi, kes oleks lubanud valituks saades muuta Eesti Vabariigi Euroopa Ühendriikide osariigiks.

Ärge tehke seda! Püüdke olla aatemehed ka tegudes, mitte ainult sõnades! Kaitske Eesti riiki, ärge lammutage seda! Oma rahvas on tähtsam ükskõik millisest Euroopa solidaarsusest või võimalikust isolatsioonist Euroopa Ühendriikide eestvedajate hulgas!

Kallis Eesti rahvas, koguneme 30. augustil kell 9:00 Toompeale. Julgustame meie saadikuid usaldama oma rahvast ning kutsume neid üles mitte reetma Eesti omariikluse ideed!