MTÜ Eesti Klubi
PRESSITEADE
03.10.2012

Eesti Klubi toetus tervishoiutöötajatele.

Eesti Klubi juhatus toetab tervishoiutöötajate streiki eelkõige vajadusest tekitada Eesti ühiskonnas muutus süsteemse ja läbimõeldud ühiskonnajuhtimise suunas, et tervishoid oleks jätkusuutlik ka 10 aasta pärast.

Loodame, et:

  • Vallanduvad mitmepoolsed läbirääkimised ja mitmekülgsed otsingud tervishoiusüsteemi lähendamiseks rahva vajadustele
  • Vaadatakse läbi tervishoiu arengustrateegiad, et käivituks viimaste aastakümnete kogemuste põhjalik inventuur rahva tervise halvenemise põhjuslike seoste ja tegurite (s.o mitte üksnes palgast sõltuvate) väljaselgitamiseks.
  • Rakendatakse süsteemkäsitluse ja kollektiivse intellekti põhimõtteid nii tervishoiukorralduse kui rahva tervise alal ning aidatakse lõpuks sõnastada Eesti riiklik tervishoiupoliitika erakondade ja aateühingute konsensuses
  • Eesti teaduspotentsiaali rakendades käivitatakse efektiivne tervishoiu arendustegevus ja tervishoiuökonoomika.

Eesti Klubi on aateline mittetulundusühing, mis on asutatud 2003. aastal. Eesti Klubi põhiülesanne on kaasa aidata eestluse kestmisele ja edendamisele rahvusriigina. Eesti Klubisse kuuluvad mitmed tuntud Eesti ühiskonna- ja majandustegelased.

Lisainfo:

Mati Väärtnõu
Eesti Klubi president
+372 5628 2878